Gürcistan İkili/Transit ve Boş Giriş/Dönüş Yükü Geçiş Belgelerinin İade Zorunluluğu Kaldırıldı! | Uluslararası Nakliyeciler Derneği

Gürcistan İkili/Transit ve Boş Giriş/Dönüş Yükü Geçiş Belgelerinin İade Zorunluluğu Kaldırıldı!

14.12.2017

Bilindiği üzere, ülkemiz ile Gürcistan arasında 25 Temmuz 2017 tarihinde imzalanan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü gereğince, 2018 yılından itibaren geçerli olmak üzere 150.000 adet ikili/transit, 10.000 adet boş giriş/dönüş yükü ve 3.000 adet 3.ülke geçiş belgesi teati edilmiştir.
 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Derneğimize gönderilen 14.12.2017 tarihli yazıda; Türk taşımacılarınca kullanılmak üzere 2017 yılı için temin edilen 100.000 adet ikili/transit geçiş belgesinden 12.12.2017 tarihi itibariyle 30.059 adet, 10.000 adet boş giriş dönüş yükü geçiş belgesinden 8.717 adet kaldığı, söz konusu Protokol kapsamında, Gürcistan makamlarından temin edilecek ikili/transit ve boş giriş/dönüş yükü geçiş belgesi kotalarının yıl içerisinde gerçekleştirilen taşımalarımıza fazlasıyla yeterli olacağının değerlendirildiği ifade edilerek;
 
01.01.2018 tarihinden itibaren Gürcistan ikili/transit ve boş giriş/dönüş yükü geçiş belgelerinin Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinin 6 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile düzenlenen iade edilecek ülke geçiş belgelerinden çıkarılması hususunun Yönergenin 25 inci maddesi gereğince uygun görüldüğü bildirilmiştir.
 
Üyelerimizin bilgilerine sunarız.