Ücretli Macaristan Geçiş Belgelerini Ücret Ödenmeksizin Kullanılmasına İmkan Sağlandı

30.11.2017

Bilindiği üzere 2017 yılında Macaristan Geçiş Belgelerinin tamamı ilk defa tükenmiştir. Bu çerçevede, Macaristan’a ve Macaristan ardı ülkelere yapılan taşımalar gerçekleştirilemez hale gelmiştir.
 
Bahse konu Geçiş Belgesi sorunu nedeni ile mağdur olan uluslararası taşımacılık faaliyeti gerçekleştiren firmaların daha fazla süreler beklemesinin önüne geçmek amacı ile temin edilen ek 500 adet Macaristan Geçiş Belgesinin bir kısmı Derneğimiz tarafından Macaristan Sınır kapısında dağıtılmıştır.
 
İkinci 500 adetlik ek Macaristan Geçiş Belgesinin temini konusunda temaslarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir.
 
Ayrıca, Macaristan yetkilileri tarafından paylaşılan bilgilendirmeye istinaden, daha önceden temin edilen ve halen kullanılmayan Macaristan Ücretli Geçiş Belgelerinin ücret ödenmeksizin ikili ve transit taşımalar için kullanılabileceği bilgisi paylaşılmıştır.
 
Bu cihetle, firmanızda mevcut bulunan Macaristan Ücretli Geçiş Belgelerinin ücret ödemeksizin kullanılmasına imkân sağlandığı hususunu bilgelerinize rica ederiz.