Arabuluculuk Paneli Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi

10.11.2017

İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu tarafından Derneğimizin katkıları ile 8 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilen “Lojistik Sektöründe İş Hukuku Uyuşmazlığı ve Zorunlu Arabuluculuk” konulu panelde, 25 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren ve iş davalarında arabuluculuk uygulamasını zorunlu hale getiren  “İş Mahkemeleri Kanunu” tüm detayları ile birlikte ele alındı.
 
Panelin açılış konuşmasını yapan Adalet Bakanlığı, Arabuluculuk Dairesi Başkanı Sayın Hakan Öztatar; İş Mahkemeleri Kanunu ile birlikte 1 Ocak 2018 tarihi itibari ile zorunlu hale gelecek “Arabuluculuk Uygulaması” kapsamında işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıkların çok daha kısa sürede çözümleneğini, iş mahkemelerindeki binlerce dava sebebiyle oluşan ağır iş yükünün hafifleyeceğini, mahkemelerde yıllarca süren iş davaları sonunda tazminat almaya hak kazanmış ancak firmanın batmış ya da kapanmış olması sebebiyle alacağını tahsil edememiş işçilerin bu müessese sayesinde günler içinde alacağını tahsil edebileceğini ifade etti.
 
UND Yönetim Kurulu Üyesi Hanife Zafer tarafından yapılan sunumda, karşılıklı anlaşma yolu olmasına karşın iş mahkemelerine intikal ettirilen şoför davalarının iş yükü ve zaman kaybı anlamında sektördeki sürücüleri ve firmaları mağdur ettiğini, yeni uygulamaya konulan Arabuluculuk müessesesi ile birlikte günler ile ifade edilen sürelerde karşılıklı anlaşma yolu ile ayrıldıkları şoförlerin tüm haklarının ödeyebildiklerini ve bunun hem taşımacıyı hem de istihdam ettiği şoför ya da personeli çok memnun ettiğini belirtti.

UND Taşıma Hukuku Çalışma Grubu Başkanı Naz Ege Ege tarafından yapılan sunumda ise, yeni kanunun getirdiği değişiklikler, yeni zaman aşımı süreleri, arabuluculuk sürecinde tarafların dikkat etmesi gereken alanlar, arabuluculuk anlaşmasında yer alması gereken detayları ve uygulamada karşılaşılan hatalar ve bu hatalara dair oluşan yargı süreçleri ile ilgili detaylı bilgilendirme yapıldı.
 
Söz konusu panelde;

 
  • Arabuluculuk uygulamasının kullanılabileceği davalar,
  • Taşımacılık sektöründeki sürücü davaları ve bu davalardaki arabuluculuk uygulamalarının detayları,
  • Arabuluculuğa dair örnek uygulamalar, kararlar, arabuluculuk uygulamasında yapılan hatalar ve karşılaşılan uygulama sorunları,
  • Arabuluculuk müessesesi kapsamında lojistik sektörünün elde edeceği fırsatlar ve geleceğe dair öngörüler,
  • İş Mahkemeleri Kanunu kapsamında iş davalarındaki yeni zaman aşımı süreleri ve yeni kanunun getireceği önemli yenilikler,
 
Panelistler tarafından katılımcıları ile paylaşılmış ve soru-cevap bölümünde dinleyicilerin soruları yanıtlanmıştır.


SUNUMLAR: