Önemli ! İran'ı Transit Geçen Sürücülerimizin Dikkatine!

07.11.2017

Bilindiği üzere Derneğimiz tarafından duyuru yapılmış ve Kasım ayı itibariyle “İran’ı transit geçiş Alt Sınırının 4 Günden 2 Güne Düşürüldüğü” bildirilmiştir.
 
Gerek İran’daki Başkonsolosluklarımız gerekse İran makamları tarafından şifahi olarak Derneğimize yapılan bilgilendirmelerde; Türk sürücüler tarafından hızlı araç kullanıldığı ve bazı trafik kazalarının meydana geldiği bildirilmiştir.
 
Derneğimiz tarafından yapılan bilgilendirmede de net olarak ifade edildiği üzere; İran’ı transit geçişte  ALT SINIR 2 GÜN’dür! 2 Gününün üzerinde transit geçiş yapılması halinde herhangi bir cezai uygulama bulunmamaktadır.
 
Bu itibarla, İran’ı transit geçecek olan sürücülerimizin trafik kazası veya benzeri mağduriyetlerle karşılamamaları için, daha dikkatli araç kullanmaları, dinlenme süreleri ve trafik kurallarına uymaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz.