Gümrük Bakanlığı - Dış Paydaş Memnuniyet ve Şikayet Anketi | Uluslararası Nakliyeciler Derneği

Gümrük Bakanlığı - Dış Paydaş Memnuniyet ve Şikayet Anketi

07.11.2017

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde yürütülmekte olan Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Projesi kapsamında Mevcut Durumu Analizi devam etmekte olup, bu kapsamda ayrıca bir de Dış Paydaş Memnuniyet ve Şikayet Anketi gerçekleştirilmektedir.  
 
Bahse konu anket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının faaliyet ve hizmetleri hakkındaki görüş ve beklentileri almak, bu sayede iyileştirmeye açık alanları tespit ederek çözüme yönelik stratejiler geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Anket sonuçlarının kapsayıcı olması amacıyla söz konusu anketin en geç 15 Kasım 2017 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir.
 
Dış Paydaş Memnuniyet ve Şikayet Anketine aşağıdaki link vasıtasıyla ulaşılabilmektedir:
 

https://uygulama.gtb.gov.tr/Anket/Anket/Index/Dis-Paydas-Memnuniyet-ve-Sikayet-Anketi
 
Değerli katkılarınız için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.