İcra Kurulu Başkanı'nın MesajıGençler artık şoförlük yapmak istemiyorlar. Sektörde çalışan sürücülerimizin yaş ortalaması 50’nin üzerinde. Bu mesleğin artık profesyonelleşmesi ve hak ettiği saygın yeri geri kazanması gerekiyor. Bunun için, nasıl ki lojistik bölümleri varsa meslek yüksekokullarında “Profesyonel Sürücülük” bölümleri açılmalıdır.
 
Türk taşımacılık ve lojistik sektörünün bugünlere gelmesinde en büyük katkı sürücülere aittir. Yarım asır önce başlayan uluslararası karayolu taşımacılığımız bugün Avrupa’da en büyük firmalarla rekabet edebiliyorsa fedakar Türk şoförlerinin büyük emeği vardır. Yol bilmeden dil bilmeden ülke ülke gezen sürücülerimiz Türk ihraç ürünlerini gereken noktaya her zaman ulaştırdılar. Hiç kuşku yok ki sürücülerimiz her ülkenin sürücüsünden daha çalışkan ve daha zor şartlar altında görevlerini yerine getiriyorlar.
 
Gelinen noktada sektörün en büyük güç dayanağı olan şoförlük mesleğine olan ilgisizlik sektör için büyük bir tehdit olmaya başladı. Saygın ve çok önemli bir meslek olarak görülen ve herkesin çalışmak istediği bu alanda artık büyük bir boşluk var. Bu işi gençler tercih etmezken işe girenlerin ise çalışma süreleri çok az ve biran önce işten çıkıp başka mesleklere yöneliyorlar. Özellikle gümrük kapılarında uzun beklemeler yüzünden şoförlerin sefer sayılarının düşmesi, yüksek teknoloji ile takip ediliyor olmaları gibi birçok nedeni var. Yeni nesil artık çok sabırsız ve biran önce sonuç bekliyorlar. Bu nedenle sektörde çalışanların çok büyük bir bölümü 50 yaşın üzerinde. Her yıl sektörün yaş ortalaması sürekli artıyor. Türkiye gibi genç bir nüfusa sahip bir ülkede bu yaş ortalaması kabul edilebilir ölçüde değil.
 
Lojistik sektörü sürekli büyürken, 40’a yakın meslek yüksekokulu ve fakülte kurularak sektöre eğitimli elaman yetiştirilirken, firmaların çalıştıracak şoför bulamaması büyük bir tezat içeriyor. Ülkemizde üniversite eğitim alan gençlerin sayısı sürekli artıyor ve bunlar aldıkları eğitime uygun işleri tercih ediyorlar. Şoförlük eğitimi veren herhangi bir okul veya üniversite mevcut değil. Artık bu mesleğin de profesyonelleşmesi ve eğitimli insanlar tarafından yapılması gerekiyor. Bu eğitim meslek yüksekokulu düzeyinde yapılabilir. Buradan eğitim alan öğrencilerin sektör tarafından hemen istihdam edileceğini düşünüyorum. Zira firmalarımızın güvenilir, eğitim almış ve kendilerini en iyi şekilde temsil edecek sürücülere büyük ihtiyaçları var. Gençler de bu mesleğe kariyer olarak bakabilirler.
 
Taşımacılık sektörü çok büyük bir değişimin eşiğinde. Yakın gelecekte otonom sürüşler yapılacak ve araçlar birbirine bağlantılı şekilde gidecekler. Bildiğimiz anlamda aracın direksiyonunda olan ve araca yön veren şoför ihtiyacı kalmayacak. Yeni nesil şoförler firmanın yaptığı operasyonun en temel noktasını temsil edecekler. Yük, yol, sürüş ve pazarlama faaliyetlerinin içerisine tam olarak girecek olan sürücüler daha geniş anlamda bir mesleği icra edecekler. Aracın içinde olan sürücü direksiyonun başında saatlerce yol almak yerine, bilgisayarının başında müşteri bilgilendirmesini yapan, taşınan yükün özelliklerini ve durumunu sürekli kontrol eden, gerektiğinde ürünün pazarlamasını, satışını, faturalandırmasını ve geri iade süreçlerinin takibini yapan kişi olacak.  Beyaz yakalı çalışan kadar sektörün içinde olacak.

Bir sürücünün bu vasıflara ve bilgiye sahip olması için de iyi bir eğitim alması gerekiyor. Bu eğitimin içinde, araç kullanma, pazarlama, iletişim, bilgisayar, gümrük mevzuatları, yabancı dil, ülkeler ve kültürler… gibi farklı bölümlerin olması gerekiyor. bu sayede sürücülük yine sektörün bel kemiğini oluşturacak ve hak ettiği en saygın yeri elde edecektir.

Saygı ve Sevgilerimle

N. Fatih Şener
UND İcra Kurulu Başkanı