Sektör Sorunları Gümrük Bakanına Sunuldu

01.11.2017

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde gerçekleştirilen ve Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci, Gümrük Müsteşarı Sayın Cenap Aşçı, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Sayın Halil İbrahim Bozkuş’un iştirak ettiği toplantıda, UND olarak özellikle sınır kapılarında yaşanan beklemeler, Gümrük Bakanımızın Ekim ayında Bulgaristan makamları ile yaptığı toplantı sonrası yaşanan gelişmeler ve ATS cihazlarına ilişkin uygulama sorunları ve sektörümüzdeki çözüm bekleyen diğer gümrük meseleleri arz edilmiştir.
 
Yapılan görüşmelerde, sınır kapılarında yaşanan beklemelerin yarattığı mağduriyetler ve beklemelerin önüne geçilebilmesi için yapılması gereken iyileştirme önerilerimiz paylaşılmış, alternatif sınır kapılarının durumu istişare edilmiş, Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın önümüzdeki günlerde hayata geçireceği projeler hakkında bilgi alınmış, özellikle sınır kapılarında hizmet veren kurumlar arasındaki yetki karmaşasının önüne geçilebilmesi için tek yetkili kurumun Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olması hususunda görüş birliğine varılmıştır.
 
Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci tarafından, ticaretin önünü açmak, dış ticaret işlemlerindeki bürokrasiyi azaltmak ve maliyetleri düşürerek, ihracat ve ithalat işlemlerine hız katmak için Bakanlık olarak son dönemde yoğun bir gayret içinde olunduğu, gerek mevzuat gerek ise otomasyon sistemlerine ilişkin revizyonlar ile gümrük süreçlerinde etkinliği arttırılmasının hedeflendiği ve bu amaçla çalışmaların devam ettirildiği ifade edilmiştir.
 
Söz konusu toplantıya UND adına İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener ve İcra Kurulu Üyesi Erman Ereke katılım sağlamıştır.