Rusya İkili Geçiş Belgeleri Hakkında

27.10.2017

Ülkemiz ile Rusya arasında imzalanan 8 Mayıs 2017 tarihli KUKK Protokolü gereğince Rusya’ya yönelik taşımalarımızın uzun bir aradan sonra yeniden geçiş belgesi kapsamında yapılmaya başlanıldığı, taşımaların sekteye uğradığı iki yıllık süre zarfında Kazakistan taşımalarında azalma olduğu, Rus transit geçiş belgelerinin kullanıma sunulmasıyla birlikte Kazakistan’a yönelik ihraç taşımalarımızın da buna paralel olarak artacağı, ayrıca Kazakistan’da dönüş yükü sorunu yaşayan firmaların dönüş yüklerini Rusya’dan almalarına imkan verilmesi halinde taşıma maliyetlerine de olumlu yönde katkı sağlanacağı öngörüldüğü belirtilerek, 2017 Rusya ikili geçiş belgelerinden 400+400=800 adedi Kazakistan’a taşıma yapan dönüşünde ise Rusya’dan dönüş yükü alacak taşıtlar için kullanıma açıldığı Bakanlığımızca bildirilmektedir.
 
Bu kapsamda, genel kullanımda bulunan Rusya ikili geçiş belgelerinin son bir aydaki kullanım oranları incelendiğinde, ikili geçiş belgelerinin yılsonuna kadar yapılacak taşımalarımıza yeterli olmayabileceği anlaşıldığından, Bakanlığımız Rusya ikili geçiş belgelerinin dönüş yükü taşımalarına tahsis edilmesi uygulamasına son verdiğini duyurmuştur.