Varış İdare Değişikliklerindeki Usulsüzlük Cezalarına Dair Hatırlatma

25.10.2017

Bilindiği üzere, 7 Ekim 2016 tarih ve 29850 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile birlikte Gümrük Yönetmeliği’nin Ek-82’sinin 15 numaralı satırındaki;
 
  • 15) Mücbir sebepler ve beklenmeyen haller dışında transit beyannamesinde gümrük idaresi değişikliğiifadesi yürürlükten kaldırılmış,
 
  • Yerine “15) ihracat eşyasının taşınması durumu hariç transit beyannamesinde varış (çıkış) gümrük idaresi değişikliği” ifadesi getirilmiştir.
 
Söz konusu değişiklik ile birlikte, transit beyannamesi ile yapılan ihracat taşımalarında, transit beyanname üzerindeki varış (çıkış) gümrük idaresi yerine başkaca bir gümrük idaresinden çıkış yapılmak istenildiği durumlarda usulsüzlük cezası kesilmesinin önüne geçilmiştir.
 
Derneğimize iletilen bilgilerde, anılan Yönetmelik değişikliğinin bazı gümrük idarelerince ihlal edildiği ve transit beyannameli ihracat taşımalarındaki varış (çıkış) idare değişiklikleri için halen usulsüzlük cezası kesildiği belirtilmektedir.
 
Yönetmelik hükümlerinin ihlal edildiği ve transit beyannameli ihracat taşımalarında varış (çıkış) idaresinin değiştirildiği gerekçesi ile ceza kesildiği durumlarda ilgili idareye yukarıda yer alan Gümrük Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda müracaatta bulunulması ve konu hakkında Derneğimizin bilgilendirilmesi önem arz etmektedir.
 
Anılan Gümrük Yönetmeliği değişikliğine ilişkin detaylı duyurumuza ulaşmak için
tıklayınız.