Özbekistan 3.Ülke Geçiş Belgelerinin Dönüş Yükü Taşımaları İçin Kullanıma Açılması

20.10.2017

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Tarafından Derneğimize gönderilen 20.10.2017 tarihli yazıda; Özbekistan makamlarından temin edilen 500 adet 3.ülke geçiş belgesinden, ülkemizi transit geçme şartıyla dağıtılmak üzere ayrılan 200 adet 3.ülke belgelerinden 144 adet kaldığı belirtilmektedir. Diğer yandan, trasnit geçme şartı bulunmayan 300 adet belgenin ise tamamen tükendiği bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla, transit geçme şartı aranarak dağıtılması gereken 144 adet 3.ülke geçiş belgesinden 75 adedinin daha, ülkemizden transit geçme şartı aranmaksızın Özbekistan’a veya Özbekistan’dan yapılacak 3.ülke taşımaları için kullanıma açılmasının Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesinin 25 inci maddesi uyarınca uygun görüldüğü belirtilmektedir.