UND'den Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne Ziyaret

20.10.2017

UND Yönetim Kurulu Üyesi ve Gümrük ve Antrepo Çalışma Grubu temsilcilerinden oluşan UND heyeti tarafından Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Sayın Nihat Kınık’a ziyaret gerçekleştirilmiştir. Söz konusu görüşmelere ayrıca İzmir Gümrük Müdürü Sayın Melahat Özdemir, Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürü Yılmaz Dokumacı ve Bölge Müdür Yardımcıları Şükrü Sabah ve Aliye Öztürk katılım sağlamıştır.
 
Derneğimiz heyeti ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cavit Değirmenci, Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Kuyumcu, İcra Kurulu Üyesi Erman Ereke, UKAT Yönetim Kurulu Üyesi Haşmet Karasu, UND İzmir Temsilcisi Abidin Sinci, UND Gümrük ve Antrepo Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Arslan (Ekol) ve üyesi Erkan Tan’dan (Tan Loj.) oluşmuştur. 
 
Söz konusu ziyarette, Bölge Müdürlüğü bağlantısı gümrük idarelerinde karşılaşılan sorunlar, Bölge Müdürlüğü ve Gümrük Müdürlüklerinin sektöre yönelik talepleri karşılıklı olarak istişare edilmiştir.
 
Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Sayın Nihat Kınık’a yapılan ziyarette gündeme getirilen ve çözüm talep edilen hususlar;
 
 • Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı idarelerde karşılaşılan yüksek tutarlı fazla mesai ücretleri ve uygulama sorunları
 • Transit Beyannamelerindeki uygulama farklılıkları ve yaşanan sorunlar
 • İhracat eşyanın gümrük sahasına girişi sonrasında başlatılan taşımacıya ait gümrük işlemleri kapsamında yaşanan zaman kayıpları
 • ATR belgelerine ilişkin onay süreçleri ile ilgili taşımacılara yönelik maliyetler ve iş yükü
 • Parsiyel yükleme yapan sevkli araçlardaki öncelikle ihracat yükünün yüklenmesi talebi karşısında yaşanan sorunlar
 • İzmir Gümrük Müdürlüğündeki ihracat araçlarının kontrollerine dair sorunlar
 • İhracat beyannamesi üzerine çıkış yapacak aracın plakasının yazılması ile ilgili usulsüzlük cezası kesilmeyecektir.
şeklinde olmuştur.

Yapılan istişareler sonucunda, gümrük mevzuatı kapsamında işlem yapılmak kaydıyla;

 
 • Fazla mesai ücretlerine ilişkin Bölge Müdürlüğü bağlantısı tüm idareleri kapsayacak şekilde düzenleme yapılması,
 • ATR Belgeleri ile ilgili yaşanan sorunların çözülmesi adına idarece çalışma başlatılması,,
 • Sevkli araçların parsiyel yüklemelerinde önce iç gümrük idaresinden ihracat yükü akabinde de serbest bölgeden transit yük alınabileceği gibi tam tersi şekilde de önce serbest bölge yüklemesi akabinde de ihracat yüklemesi yapılabilmesi, (İlk olarak serbest bölgeden yapılacak yüklemelerde akabindeki ihracat eşyasının yüklemesi ile ilgili süreçlerde gümrük mevzuatı kapsamında gümrüklü sahada ya da gözetim memuru refakatı ile yükleme yapılması gerekmektedir.)
 • Parsiyel yüklemelerde her eşya için ayrı Transit Beyanname açılması ya da talep doğrultusunda tek bir Transit Beyannamesi açılması konusu serbest bırakılmış ve taşımacının talebine yönelik işlem yapılması,
 • İhracat beyannamelerine plaka yazılma uygulaması kaldırılması,

hususlarında mutabık kalınmıştır.
 
Sektörümüzün yaşadığı sorunlara yönelik yapıcı yaklaşımları ve çözüm odaklı bakış açısı sebebiyle öncelikle Bölge Müdürümüz Nihat Kınık’a sektörümüz adına şükranlarımızı arz eder, toplantı boyunca  verdikleri destek dolayısı ile Gümrük Müdürlerimiz Melahat Özdemir ve Yılmaz Dokumacı’ya ve Bölge Müdür Yardımcıları Şükrü Sabah ve Aliye Öztürk’e teşekkürlerimizi sunarız.