UND'den Halkalı Gümrük Müdürlüğüne Ziyaret

13.10.2017

Ülkemizin en yoğun iç gümrük idarelerinin başında gelen Halkalı Gümrük Müdürlüğünde devam eden gümrük işlem süreçlerini istişare edebilmek ve sektörümüz ile ilgili hususları görüşebilmek maksadıyla Halkalı Gümrük Müdürü Sayın Nurol Özkan makamında ziyaret edilmiştir. Derneğimiz ziyaretinde Sayın Nurol Özkan’a ayrıca gümrük idaremizdeki ilgili birim şefleri de katılım sağlamıştır.
 
Söz konusu ziyarette gündeme getirilen ilk husus, gerek iç gümrük idareleri gerek ise sınır kapılarında yaşanan beklemeler ve bunun sektöre ve ülke ihracatına olan negatif etkileri olmuştur. İhracat beyannamesi açılmış ve akabinde taşımacı tarafından gümrük işlemleri için müracaat yapılmış araçların gümrük işlemlerinin bitirilmesinin büyük önem arz ettiği, Halkalı Gümrük Müdürlüğünde bu konu ile ilgili gerekli özverinin verildiği ancak zaman zaman teknik sorunlar sebebiyle olumsuz durumlar ile karşı karşıya kalındığı ifade edilmiştir. Konunun son derece hassas bir husus olduğunu ve gümrük idaresinde gerekli özverinin verilerek gece geç saatlere ve son araç çıkana kadar işlem yapıldığı Sayın Özkan tarafından ifade edilmiştir.
 
Toplantıda gündeme getirilen ikinci husus, transit süre aşımlarına ilişkin kesilen cezalar olmuştur. Derneğimize iletilen ihracatta sevkli araçların Halkalı Gümrük Müdürlüğü dışındaki tır parkı içinde olmasına ya da tır parkının dolu olduğu durumlarda park alanı dışındaki kuyrukta olduğu hallerde ceza kesilebildiği ifade edilmiş ve örnek vakalar Müdürlük ile paylaşılmıştır. Yapılan istişareler çerçevesinde aracın park sahasında ya da dışardaki tır kuyruğunda olduğuna dair gümrük idaresindeki ilgili birimlere bilgi verilmesi halinde cezai işlem uygulanmayacağı hususunda mutabık kalınmıştır. Konu ile ilgili farklı bir durum yaşanması halinde konunun Derneğimize ve Halkalı Gümrük İdaresine bildirilmesi önem arz etmektedir.
 
Yapılan ziyarette gündeme getirilen son konu gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi adına Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu toplantılarında yapılan görüşmeler ve üzerinde mutabık kalınarak Eylem Planına dönüştürülen hususlar olmuştur.
 
Söz konusu ziyarette Derneğimiz heyeti UND İkinci Başkanı Bahaddin Karakuş, İcra Kurulu Üyesi Erman Ereke, Gümrük ve Antrepo Çalışma Grubu Başkanı Yalçın Karakoç ve Çalışma Grubu Üyesi Caner Tan’dan oluşmuştur.