Ocak-Eylül 2017 Dönemi Taşımacılık İstatistikleri Yayınlandı

12.10.2017

İHRACAT TAŞIMALARI

Geçen yıl Ocak-Eylül toplamına bakıldığında 2016 yılında 849.247 adet olan ihracat taşımalarımız 2017 Ocak-Eylül döneminde 918.816 adet ile %8 büyüme sağlanmıştır. Ağustos ayında %9, Temmuz ayında ise %10 büyüme sağlanmıştı. İhracat taşımalarımızda en büyük paya sahip olan ve %17 büyüme sağladığımız Irak’ı ihmal edecek olursak, İhracat taşımalarımızda %3 büyüme olduğu görülecektir. Eylül 2017 döneminde de bir önceki aylarda yaşanan büyüme eğiliminin devam ettiği görülmektedir.

Nahçivan, Dilucu sınır kapısından yapılan çıkış sayılarını vermektedir.

Bölgesel olarak baktığımızda ise; ilk 9 ay toplamında %14 büyüme ile en ciddi artışının olduğu bölge Ortadoğu olmaya devam etti. Ortadoğu ülkelerinde Körfez ülkelerinde ciddi düşüşler yaşansa da Irak ve İran’a yapılan taşımaların artmasıyla Ortadoğu en önemli bölge olmaya devam etmektedir. Avrupa’ya yaptığımız ihracat taşımalarında ise geçen son 2 ayda %4 olan artış eğilimi Ocak-Eylül toplamında %5 artış ile devam etmiştir. Doğu Avrupa’ya olan taşımalarımız daha istikrarlı görünmektedir ve Slovenya’da %100, Kosova’da %20, Macaristan’da %20, Sırbistan’da %16 artışlar yaşanmıştır. Güney Avrupa ülkelerinde de artış eğilimleri görülüyor, Özellikle İspanya’ya %22 ve Portekiz’e %34 oranındaki artışlar dikkat çekmektedir.

BDT ve Orta Asya ülkelerine bakıldığında; Geçen yıl Rusya krizinin yarattığı etkinin ilişkiler normale döndükten sonra BDT bölgesinde olumlu bir etki yaratmış olmasına rağmen Nahcivan taşımalarında yaşanan %36 düşüş ve Gürcistan taşımalarında yaşanan %8 düşüş genel olarak BDT bölgesinde düşüş olduğu izlenimi vermektedir. Gürcistan ve Azerbaycan-Nahcivan taşımalarında Yabancı araçların paylarının arttığı görülmektedir. Bu durumun bölgesel olarak bir artış eğrisine geçilememesinde önemli bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Bu sebeple geçen aylarda olduğu gibi Ocak-Eylül toplamında da bir önceki yıla göre %4 düşüş yaşanmaya devam etmiştir.Yabancı araçlar ise bu bölgelere yaptıkları taşımalarda %4 artış göstermektedirler. Türki Cumhuriyetlere ise %20’nin üzerinde artış ve Rusya’ya olan taşımalarımızın gün geçtikçe daha istikrarlı bir seyre geçildiği görülmektedir.

İhracat Taşıma pazarı Ocak-Eylül 2017 döneminde de %79 Türk, %21 Yabancı oranında devam etmiştir. Yabancı araçlar toplamda %7 artış sağlamıştır. Türk araçlarının artış seyrinin %8 ile yabancı araçların değişimine göre daha fazla olduğu düşünüldüğünde ilerleyen dönemlerde Türk araçların paylarının artacağı yorumlanabilir. Genel toplamda ise %8 artış yaşanmıştır.

İhracat Taşımalarında Irak Hariç tutulduğunda ise %71 Türk, %29 yabancı payı olduğu görülmektedir. Irak hariç bakıldığında Türk araçları %3 büyüme sağlamıştır.

 

İTHALAT TAŞIMALARI

İthalat taşımalarında geçen yıla göre Ocak-Eylül 2017 döneminde Türk araçları %22 artış ile ~360.000 ithalat taşıması gerçekleştirmişlerdir. Avrupa ülkelerinden yapılan ithalat taşımalarında geçen ay %5 olan eğilim Ocak-Eylül döneminde %22 artış olarak yaşanmıştır. İthalat pazarında bir önceki yıl %67 olan Türk payı bu yıl %63 olmuştur ve %37 Yabancı payı ile taşımaların gerçekleştirildiği görülmektedir. BDT ve Orta Asyaülkelerinden ithalat taşımalarındaki artış geçen ay %9 olmasına rağmen Ocak-Eylül döneminde %22 olarak görülmektedir. Ortadoğu ülkelerinden Nisan ayında %33 artış sağlanmıştı, bu oran Mart ayında %52’e, Mayıs ayında %73, Haziran ayında %94, Temmuz ayında %119, Ağustos ayında %135 ve Eylül ayında ise rekor yükseliş ile %141 oranında artış yaşanmıştır.

Bu bölgeden yapılan ithalatımızda en büyük pay %235 artış ile Irak’a aittir. Geçen yıl ilk 9 ayda Irak’tan ~20.000 olan ithalat taşımamız 2017 yılında ilk 9 ayda ~67.000 adettaşımaya yükselmiştir. TUİK verilerine göre ise 2016 ilk 8 aylık toplamında Irak’tan gerçekleştirdiğimiz ithalat değerimiz 609.863.455 $ iken, 2017 aynı döneminde bu rakam 1.191.171.050 $ olarak gerçekleşmiştir. Değer bazında %195 oranındaki artış taşımacılık oranıyla paralel artışların olduğunun kanıtıdır.

Türk araçlarının en çok yükleme yaptığı ülkelere baktığımızda Irak’ın Almanya’nın ardından 2. sırada yer aldığı ve önceki yıllara göre üst sıralara çıktığı görülmektedir. Bununla beraber; ithalat taşımalarımızda Türk araçlarının İran’dan Türkiye’ye yaptığı taşımaların %6 düşüş dikkat çekmektedir. Yabancı araçların ise İran’dan Türkiye’ye yaptıkları taşımalar %16 oranında artmıştır. Yabancı araçlar Türkiye’ye yaptıkları taşımalarda toplamda ise %9 artış sağlamışlardır.

Transit Taşımalar

Ülkemiz üzerinden yapılan transit taşımalarda Türk araçları geçen yıl Ocak-Eylül dönemine göre %19 artış ile ~43.000 adet transit taşıma gerçekleştirdiler. Transit çıkışlarda yoğunlukla Irak ve İran’a, ardından Gürcistan ve Azerbaycan’a taşıma gerçekleştiriyoruz.

İran plakalı araçlar ülkemizden aylık ~2.750 adet transit taşıma gerçekleştirdiler ve Ocak-Eylül toplamında ~25.000 adet transit taşıma yaptılar. Geçen yılın aynı dönemine göre %8 artış sağlamışlardır. Romanya, Gürcistan ve Azerbaycan araçlarının transit geçişlerinde düşüş yaşandı. En yoğun artış sağlayan ülkeler arasında Almanya ve Ukrayna dikkat çekmektedir, Ukrayna taşıtları geçen yıl ilk 9 ayda 396 adet transit taşıma yapmış iken 2017 yılı aynı döneminde 820 adet transit taşıma ile %107 artış sağladılar. Almanya taşıtları da %42 artış ile 1.318 adet ile ilk 9 ay toplamında ülkemiz üzerinden transit taşıma gerçekleştirmişlerdir.

Boş Girişler

Türkiye’ye Boş Giriş yapan araçlar incelendiğinde Yabancı araçlar ilk 9 ayda toplamda %5 artış ile 87.250 adet giriş yapmışlardır. Ülkemize boş girip yük alan ülkelerin başında 18.255 adet ile Gürcistan, 13.095 adet ile KKTC ve 12.671 adet ile Bulgaristan başta gelmektedir.

Ülkemize ayda ~10.000 araç boş giriş yapmaktadır.

Aylık ortalama: ~2.000 adet Gürcistan, ~1.500 adet KKTC, ~1.400 adet Bulgaristan, ~800 adet Makedonya, ~700 adet Romanya, ~500 adet Ukrayna, ~450 adet Moldova ülkeleri başta olmak üzere boş giriş yapılmaktadır. İran plakalı araçlar geçen yıl ortalama ~550 adet boş giriş yaparken, bu oran aylık ~55 adet boş girişe kadar düşmüştür.
 

_____________________________

Detaylı Bilgi İçin;
Berkalp Kaya - berkalp.kaya@und.org.tr - 0212 359 26 00 / 207