İTO Meslek Komitesinde İstanbul’daki Gümrük Sorunları Görüşüldü

30.12.2016

 
İstanbul Ticaret Odasının 24 No’lu Meslek Komitesi toplantısı kapsamında İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve bağlantısı gümrük idarelerinin müdürleri ile İstanbul Ulaştırma Bölge Müdürünün katılım sağladığı toplantıya Derneğimiz sivil toplum örgütü olarak iştirak ederek İstanbul Gümrük İdarelerinde yaşanan sorunları paylaşmıştır.
 
Açılış konuşmasını yapan İstanbul Ulaştırma Bölge Müdürü Cem Murat Yıldırım, Yol Kenarı Denetim İstasyonlarını 1 Ocak 2017’de Karayollarına devredeceklerini ve Ulaştırma olarak mobil denetim ve kontrol birimi kurulması üzerine yoğunlaşacaklarını ifade etmiştir.
 
Bir başka açılış konuşmacısı olan İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Yalçın Özden ise İstanbul’daki gümrük idarelerinin toplam ithalatın %60’ını, toplam ihracatın ise %55’ini yaptığını, giriş yönünde 172.000 TIR’ın ve çıkış yönünde 223.000 TIR’ın İstanbul gümrük idarelerinde işlem gerçekleştirdiğini aktarmıştır.
 
UND adına İcra Kurulu Üyesi Erman Ereke tarafından yapılan sunumda değinilen ilk hususlar, sektörün sınır kapılarında yaşadığı beklemeler ve bunun ticarete olan yansımaları olurken, paylaşılan ikinci husus ise yabancı araçlar tarafından yapılan usulsüz taşımalar ve bunlara yaptırım uygulanamaması olmuştur.
 
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı gümrük idarelerinde yaşanan ve Bölge Müdürlüğü ve bağlantısı gümrük idareleri ile paylaşılan diğer hususlar ise şu şekilde olmuştur;
 
İstanbul Gümrük İdarelerinde Yaşanan Sorunlar:
 
1.İhracattaki Gümrük İşlem Süreçlerinin Yarattığı Beklemeler ve AB Gümrük Mevzuatı ile Farklılıklar
2.Türkiye Varışlı Ortak Transit İşlemlerinde Uyuşmazlık Açılması Yerine Eksiklik Fazlalık Takibatı Yapılması
3. Fazla Mesai Ücretlerine İlişkin Ücret Farklılıkları ve Uygulama Sorunları
        a.  Farklı Ücret Tahsilatları Sorunu
        b.  Gün Sonuna Doğru Teslim Edilen İhracat Beyannameleri Sebebiyle Oluşan Fazla Mesai Ücret Ödemeleri Sorunu
        c.  İhracat ve Transit Statüdeki Eşya Yüklemelerindeki Mükerrer Mesai Tahsilat Sorunu
        d.  Yolluk Ücret Tahsilatlarında Yaşanan Sorunlar
4.Transit Süre Aşım Cezalarında Kesilen Cezalar
5.Geçmişe Dönük Transit Süre Araştırmalarında Yaşanan Sorunlar
6.Erenköy TASİŞ’de Yaşanan Sorunlar
         a. Geçici Depolama Yerlerine Boşaltılan Eşyalar için Nakit Teminat Talebi
         b. Ekipman ve Personel Eksikliği Sebebiyle Oluşan Mağduriyetler
7.Transit Beyanname İptallerindeki Sorunlar
8.Gümrük İdare Değişikliklerindeki Bürokratik Engeller
9. Ro-Ro ile Gelen Araçların Gümrük İşlemlerindeki Beklemeler
10. ATS Cihazlarına İlişkin Uygulama Sorunları