UND İzmir TIR Garajında AETR Konvansiyonu Eğitimi Gerçekleştirilmiştir.

30.12.2016

Yoğun bir katılım ile 27 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen eğitimde AETR Sözleşmesi ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 98. Maddesi kapsamında yurtiçi ve yurtdışı taşıt kullanımlarında taşıt sürme ve dinlenme süreleri,  takograf kayıtlarının ibraz zorunluluğu, günlük, haftalık, aylık araç kullanma süreleri, dinlenme ve sürüş zamanları, ihlallerdeki yabancı ve Türk makamlarınca kesilen cezalar,  kayıtların saklama süreleri, verilerin depolanması ve kart bilgilerinin geriye doğru dönük sorgu sürelerindeki süreçler katılımcılarla paylaşılmıştır ve bir simülatör eşliğinde uygulamalı olarak gösterilmiştir.