UND Heyeti, Sürücülerin Yaşadığı Sorunların Yerinde Tespiti için Gürcistan’daydı!

29.12.2016

Türk araçlarının Orta Asya ve BDT ülkelerine yapılan taşımalarında önemli transit ülke ve sınır komşumuz konumunda olan Gürcistan’da yaşanan bekleme süreleri ve sürücülerin yaşadığı sorunların yerinde tespiti amacıyla UND Heyeti Batum’daki TIR Parklarında tespitlerde bulundu.

 

27 Aralık Salı günü UND heyetini kabul eden Batum Başkonsolosumuz Sayın Yasin Temizkan ve ekibi ile Gürcistan’da Türk araçlarının girmek zorunda bırakıldığı TIR Parkları, gümrüklerde ve TIR Parklarında “ilk gelen ilk geçer” kuralının işletilmemesi nedeniyle Türk araçlarının karşı karşıya kaldığı haksız uygulamalar ve Sarp Sınır Kapısının modernizasyon çalışmaları nedeniyle artan bekleme süreleri ve söz konusu beklemelerin doğurduğu zaman ve maliyet kaybının ticaretimize olumsuz yansımaları paylaşıldı.
 


Başkonsolos Sayın Temizkan, Türk araçlarının Gürcistan’dan geçiş sürelerinin kısaltılması amacıyla yapılan çalışmalar, yabancı araçların haksız rekabetinin önüne geçilebilmesi amacıyla başlatılan uygulamalar ve sürücülerin yaşadığı sorunların 24 saat kesintisiz iletilebileceği “TIR Sürücüleri İçin Acil Yardım Hattı”nın devrede olduğu yönünde bilgi paylaştı. Ayrıca, Sarp Sınır Kapısının modernizasyon çalışmalarından ticaretin en az etkileneceği yönündeki tedbirlerin de ilgili tüm taraflar ile birlikte alındığı ve koordineli şekilde takip edildiğini belirterek, Sarp sınır kapısının inşaat çalışmaları nedeniyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından alınan tedbirler ile de kapıdaki yoğunlukların azaltıldığı belirtildi.

 

28 Aralık 2016 tarihinde, Başkonsolosumuz Sayın Yasin Temizkan önderliğinde, 4 ayrı TIR Parkı ziyaret edilerek, TIR Parklarında bulunan sürücüler ile bir araya gelindi ve sürücülerin yaşadığı sorunlar tüm heyet tarafından özenle dinlendi ve sorunların çözümüne yönelik önlemlerin alınması amacıyla konular ilgili muhataplarınca not edildi. Aynı gün Artvin Vali Yardımcımız ve Sarp Sınır Kapısı Mülki İdare Amiri Sayın Mehmet Ali Öztürk makamında ziyaret edildi. Sayın Öztürk, sınırda Türk araçlarına herhangi bir haksız uygulama yapılmaması amacıyla TIR araçlarının giriş-çıkış işlemlerinin ve sayılarının yakından takip edildiği ve konunun Başkonsolosluğumuz ile koordineli olarak yürütüldüğünü belirtmiştir.

 

Anılan ziyaretkerin sonucunda, Türk gümrüklerinde ve sınır kapılarında işletilen “ilk gelen ilk geçer” kuralının Gürcistan’da da işletilmesinin sağlanması, giriş-çıkış sayılarının adil şekilde yapılması, TIR Parklarındaki bekleme sürelerinin azaltılması ve gümrüklerdeki işlemlerin hızlandırılması amacıyla alınacak tedbirler ve yürütülecek çalışmalar değerlendirildi. TIR Parkları ve Sarp Sınır Kapısı ziyaretlerine, Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah Özer, Alişan Ender Topaloğlu, İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, İcra Kurulu Üyesi Elif Sevim ve Trabzon Bölge Temsilcisi Hakan Demircan katılım sağlamıştır.

 

Türk taşımacılarının ve sürücülerinin sorunlarını yakından takip ederek, desteklerini esirgemeyen ve özveri ile sorunların çözümü noktasında tüm imkanlarını kullanan Batum Başkonsolosumuz Sayın Yasin Temizkan’a, Artvin Vali Yardımcımız Sayın Mehmet Ali Öztürk’e, Batum Başkonsolosluğunda görev yapan Gümrük Ataşemiz Sayın Özay Kutlu ve Ticaret Ataşemiz Sayın Mikail Develioğlu ve tüm Başkonsolosluk ekibine sektörümüz ve sürücülerimiz adına bir kez daha şükranlarımızı sunarız.