Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Koordinasyon Toplantısında Sektör ve Kamu Bir Araya Geldi

23.12.20162011 yılından bu yana geleneksel hale gelen ve TOBB evsahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi – Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Koordinasyon Toplantısı bu yıl 22 Aralık 2015 tarihinde TEPAV ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleşti.
 
Taşımacılık ve lojistik sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren Meclis üyesi derneklerin yönetim kurulu üyeleri ve temsilcilerinden oluşan toplantıya TOBB adına Başkan Vekili Halim Mete ve Bakanlık adına Müsteşar Yardımcısı Şaban Atlas evsahipliği yaptı.
TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Halim Mete yaptığı konuşmasında Lojistik Koordinasyon Kurulu toplantısına büyük önem verdiklerini, lojistik sektörünün ekonomiye olan büyük katkısı olduğunu vurgulamış, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı nezdinde kamu-özel sektör işbirliği ilişkisine değinerek, Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı Eylem Planı kapsamında hazırlanması planlanan lojistik mevzuatın önemine ve hali hazırda yürürlükte olan mevzuat nedeniyle karşılaşılan sorunlara değinerek destek talebinde bulunmuştur.
 
Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Şaban Atlas, sektörün 2003 yılından bu yana önemli bir değişim süreci yaşadığını, özellikle Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmaları kapsamında, mesleki saygınlık, mesleki yeterlilik ve mali yeterlilik ilkeleri esas alınarak, sektörde pazara ve mesleğe giriş şartları belirlenerek, sektörün kayıt altına alınması noktasında önemli başarılar elde edildiğine değinmiştir. Sektörün, sürekli gelişen ve kendini yenileyen, bir sektör olmasından bahseden Sayın Şaban Atlas, bu anlamda sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına önceki dönemlerde çeşitli mevzuat değişiklikleri yaptıklarını, artık daha kapsamlı bir revizyona ihtiyaç duyulduğunun farkında olduklarını ve taşımacılarımızın üzerindeki külfeti hafifletecek mevzuat değişikliklerinin devam edeceğinin önemine dikkat çekerek sektörün desteğini talep etmiştir.

 
Toplantı açılış konuşmacılarından biri olan Sabancı Üniversitesi Dekanı Prof.Dr. Füsun Ülengin yaptığı sunumda, Kapıkule-Kapitan Andreevo Gümrük Süreçleri İyileştirme ve Uyumlaştırma Projesi hakkında bilgiler vermiş, her iki sınır kapısında da yapılan inceleme ve gözlemler sonucunda Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki ithalat ve ihracat süreç haritaları oluşturulduğundan ve süreçlerin iyileştirilmesine dair çeşitli önerilerden bahsetmiştir.
 
Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu yaptığı konuşmasında, günümüz ticaretinde, uluslararası taşımalarda en önemli konunun düşük fiyattan ziyade hızlı sevkiyat olduğunu, Türkiye’nin taşımalarda sevkiyat sürelerine ilişkin garanti veremediği için Avrupa’daki birçok mal ithalatçısının ülkemiz yerine başka ülkelerden mal alımı yaptığından bahsetmiştir. Bu durumun  önüne geçilebilmesi için başta Ulaştırma Bakanlığımız ve ilgili tüm bakanlıklarımıza büyük görev düştüğünü vurgulayarak destek istemiştir.
 
Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener gerçekleştirdiği sunumda ülkemizde yabancı araçlara yönelik kontroller ve yurtdışı kontrol uygulamalarına ilişkin uygulama farklılıklarına dikkat çekmiş, gümrüklerde yaşanan beklemelerin sektörümüze ve ülke ekonomisine verdiği zararlar hakkında bilgiler vermiş, AB ve Türkiye arasındaki gümrük prosedürleri arasındaki farklılıklardan bahsetmiştir. Sektörel kümelenme ve lojistik köylerin önemi ve önündeki engeller, Çin’in “Tek Kuşak, Tek Yol” projesi ve ülkemizin yer alacağı rol hakkında bilgi paylaşmıştır. Son olarak Gümrük Birliği güncellemesinin ülkemiz ve sektörümüz için taşıdığı öneme dikkat çeken Fatih Şener, küresel kriz koşullarında sektörün ayakta kalabilmesi için Bakanlığımızın desteğini talep etmiştir.