İstanbul Gümrüklerindeki Bayram Mesaileri

30.06.2016

Ramazan Bayramı çerçevesinde İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı gümrük idarelerindeki bayram mesaileri şu şekilde olacaktır;
 
  • 04 Temmuz 2016 Pazartesi günü saat 13:00'a kadar, 08 Temmuz Cuma ise tam gün idarede görevi yürütecek asgari seviyede memurun görevlendirilecek, işlemler mesai tahsilatı yapılmaksızın yürütülecek,
  • İdari izin süreleri dışında kalan tatil süresince, asgari seviyede hizmetin yürütülmesini sağlayacak personel görevlendirilecek,
  • Anılan idari izin süreleri boyunca idarelerimizden ithalat-ihracat işlemlerine ilişkin işlemlerin fazla mesai ücreti tahsil edilmek kaydı ile gerçekleştirilecek,
  • Transit işlemlerinin yürütüldüğü kapı idarelerimizde işlemleri aksatılmaksızın yürütülmesi konusunda tedbirler alınacak ve nöbetçi personel bırakılacaktır.
 
Üyelerimizin bilgilerine rica olunur