İtalya Çektirme Başvuruları 2015 yılı Ocak-Şubat-Mart Dönemi

13.04.20152015 yılı Ocak-Şubat-Mart dönemi İtalya Römork Çektirme Ödül Belgeleri başvurularının en geç 20.04.2015 tarihinde kadar Derneğimize yapılması gerekmektedir.
 
Ancak bilindiği gibi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Ocak-Şubat-Mart aylarına ait olmayan ve eksik bilgi ve belgelerle gönderilen taşımalarla ilgili ödül belge taleplerini değerlendirmeye almamaktadır. Başvuruların döneminde ve aşağıdaki hususlara dikkat edilerek yapılması gerekmektedir;
 
İtalyan kontrol makamlarınca mühürlenmiş römork çektirme belgesinin aslı ibraz edilecektir.
 • İtalyan taşımacı tarafından kesilen faturanın aslı veya ikinci sureti geçiş belgesi ekinde yer almalıdır.
 • Faturalar çekme işlemini yapan ve İtalyan Taşımacılar Birliğine kayıtlı bir şirket tarafından düzenlenecektir.
 • Fatura üzerinde römork çektirme belgesinin numarası, çektirmeyi gerçekleştiren İtalyan çekicinin plakası, firmanın İtalyan Taşımacılar Birliğindeki kayıt numarası, römorkun hareket ve varış yerlerinin (ve tersi) yazılı olması şarttır.
 • Tüm belgeler UND’ye ait oldukları dönem içinde 2 Dosya şeklinde aşağıda belirtildiği üzere hazırlanarak tek seferde  teslim edilmelidir.
  • İlk Dosyada,
   • Ardışık olarak sıralı şekilde,Orijinal Çektirme Belgesi+Orijinal Çektirme Belgesinin Fotokopisi+Orijinal Fatura+Orijinal Faturanın Fotokopisi yer almalıdır
  • İkinci Dosyada,
  • Ardışık olarak sıralı şekilde, Orijinal Çektirme Belgesinin fotokopisi+ Orijinal Faturanın Fotokopisi yer almalıdır
 • Teslim edilen belgelere ilişkin firmalar tarafından taşımalara ilişkin bilgileri içerir bir liste hazırlanmalıdır. Söz konusu liste örneği aşağıdaki dosyalar bölümünde yer almakta olup, bu listenin bir örneğinin belgelerin teslim edildiği gün veya öncesinde kadir.cirkin@und.org.tr adresine gönderilmesi önem arz etmektedir.
 
Üyelerimizin Derneğimize yapacakları ödül belge başvurularında yukarıdaki hususları dikkate almaları rica olunur.
 

Dosyalar

İtalya Çektirme Listesi (Boş)