Gürcistan, Azerbaycan, Karadeniz Çalışma Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi

19.12.2014Gürcistan, Azerbaycan, Karadeniz Çalışma Grubu toplantısı 16.12.2014 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirildi.

Gürcistan ve Azerbaycan'da TIR taşımacılığında karşılaşılan sorunlar gözden geçirildi. Azerbaycan Gümrüğündeki gayri resmi ödemeler ve keyfi uygulamalarla ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanımızdan randevu alınması, sorunların paylaşılarak her iki ülkenin gümrük idarelerinin katılımları ile ikili toplantı talep edilmesi kararlaştırıldı.

Sarp sınır kapısının çok yakın bir dönemde modernizasyon sürecine girecek olması ve İran üzeri taşımaların bu hatta yönlenmiş olması nedeniyle, mevcut yoğunluğun ne şekilde bertaraf edilebileceği, inşaat sürecinde mevcut  kuyrukların dahada yoğunlaşmaması adına hangi önlemlerin alınabileceği hususunda bir çalışma başlatılması kararlaştırıldı.

Toplantıya, UND Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Özer (Özer), Bölge Çalışma Grubu Başkanı Alişan Ender Topaloğlu (Başoba), Salim Uzun (Uzunoğlu), İsa Baş (Çağlayan 61) ve Trabzon Temsilcisi Hakan Demircan katılım sağlamıştır.