Gürcistan, Azerbaycan Çalışma Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi

22.11.2013

Gürcistan, Azerbaycan Çalışma Grubu 19.11.2013 tarihinde toplanmıştır. Toplantı gündemi;
  • Gürcistan ile Türkiye arasındaki çok geçişli belge sisteminin, bölge ülkelerine yapılan sefer sayılarına etkisinin geniş kapsamlı değerlendirmesi
  • Gürcistan’ın Şubat 2014’te usulsüzlüklere 5000 Lari ceza uygulamasına başlayacak olması nedeniyle cezai müeyyidelerle karşılaşılmaması adına neler yapılabileceği
  • Rusya Merkezli bir Ro-Ro şirketinin Novorossisk / Trabzon / Batum üçgeninde kuracağı  Ro-Ro hattına ilişkin değerlendirme
Toplantıya Abdullah Özer, Salim Uzun, Tolga Bakır, İsa Baş, Mustafa Sağıroğlu katılım göstermiştir.