Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Ücretler | 68 No.'lu Tebliğ Açıklaması

21.08.2013

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 7 Ağustos 2013 tarihinde geçici ve yabancı plakalı taşıtlardan alınacak geçiş ücretlerine ilişkin 68 Nolu Tebliği yayınlanmış ve konu üyelerimiz ile paylaşılmıştır.  Tebliğ ile ilgili Derneğimize danışılan hususlara istinaden kısa bir bilgilendirme gereği doğmuştur.
  • Tebliğ ile geçici ve yabancı plakalı araçlardan alınan geçiş ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış, yürürlükten kaldırılan 44 Nolu Tebliğ’deki ücretler aynı şekilde bu tebliğe aktarılmıştır.
  • Ülkemize taşıma yapan yabancı araçlar açısından yeni kabul edilebilecek tek madde Tebliğ’in aşağıdaki 6. Maddesidir. Madde geçiş belgesiz ya da uygun olmayan geçiş belgesi ile ülkemize yapılan taşımalara Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca cezai işlem uygulanmasını öngörmektedir. Buna göre;
“MADDE 6 – (1) Geçiş belgesi veya Bakanlığımız özel iznini gerektirdiği halde; geçiş belgesiz veya özel izin alınmaksızın yapılan eşya/yük taşımalarında her taşıma türü için birim taşıt veya taşıt katarı için 3.000 (üçbin) Euro veya karşılığı Türk Lirası geçiş ücreti alınır ve bu taşıtların ülkemize/ülkemizden giriş ve çıkışlarına izin verilir.

(2) Uygun olmayan geçiş belgesiyle yapılan üçüncü ülke eşya/yük taşımalarında, birim taşıt veya taşıt katarıiçin 3.000 (üçbin) Euro veya karşılığı Türk Lirası geçiş ücreti alınır ve bu taşıtların ülkemize/ülkemizden giriş ve çıkışlarına izin verilir.”

Tebliğ’in tam haline aşağıdaki dosyalar bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

Dosyalar

GEÇİCİ VE YABANCI PLAKALI TAŞITLARDAN ALINACAK GEÇİŞ ÜCRETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 68)