Logolar

BÖLÜM 1 (TEMEL TASARIM)

LOGOLAR


-
1. AMAÇ:
Bu talimatın amacı, UND logosunun kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir.
 
2. KAPSAM:
Bu talimat UND logosu kullanımını ve logo kullanım kurallarını kapsar.
 
3.TANIMLAR VE KISALTMALAR:

3.1. UND logosu: Unvanın baş harflerinden oluşan semboller bileşimidir.
 

UYGULAMA

4.1. UND bu talimatın ekinde bulunan logonun (Madde 5.1) kullanım hakkını Türk Patent Enstitüsü’nün 10/05/2001 tarih ve 2001/08670 sayılı tescil işlemi ile almıştır.

4.2. UND logosu, UND Üyeleri ve İşbirliği halinde olduğu kuruluşlar tarafından kırtasiye malzemeleri; reklâm, tanıtım veya benzer amaçlı yayınlarda, broşürlerde veya materyallerde yazılı iznin alınması şartı ile kullanılabilir.
 
4.3. UND’ ye üye olan firmalar ve işbirliği halinde olduğu firmalar, UND logosunu,  bu talimatta yazan şartlara göre kullanmak zorundadır.
 
4.4. UND, Logosunun kullanıldığı dokümanın içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde sorumlu değildir.

4.5. UND logosu, Üye firmaların ve İşbirliği halinde olunan firmaların, bağlı kuruluş veya iştirakleri tarafından kullanılamaz, bağlantılı olan üçüncü kişilerin kullanımına sunulamaz.

4.6. UND logosu, ürün veya hizmet onay işareti anlamı yaratacak şekilde kullanılamaz.

4.7. Üyelik iptalinde, İşbirliği sözleşmesinin süresi bittiğinde, logo kullanımı derhal durdurulmalıdır.

4.8. UND logolarının yanıltıcı ve uygun olmayan bir şekilde kullanılması durumunda, her türlü yasal hak UND’ ye aittir. Bu talimatta belirtilenler dışında logo kullanımı tespit edilirse yasal mevzuata göre işlem yapılır.
 
4.9. UND Logosu orijinal rengi haricinde ancak siyah-beyaz renkte kullanılabilir. Logonun, orijinal biçimini koruması, okunaklı kalması şartı ile orijinal ebat ile orantılı olacak şekilde büyütülebilir veya küçültülebilir.

4.10. Ekte örnek olarak verilen UND logosunun ve kullanımdaki diğer logoların farklı büyüklükteki halleri www.und.org.tr adresinde mevcut olup ilgili logonun baskısı hazırlığında UND ile irtibat sağlanmalıdır.
 
5.EK
5.1. Orijinal UND Logosu Formatı