Başkan'ın MesajıDeğerli Dostlarım
 
Son yıllarda ülkemizin başına gelenler, hiçbir ülkenin başına gelmemiştir. Her şeye rağmen ayakta ve güçlü kalmayı başarabilen bir ülkeyiz. Maalesef yaşanan gelişmeler, iç ve dış tehditler ekonomiye odaklanmamızı engelledi. Önümüzde yeni bir seçim var ve bu seçimden sonra 5 yıl, gündemimiz ekonomi olacaktır. Bürokrasiden siyasete, meslek örgütlerinden kamunun ilgili birimlerine kadar çok güzel şeyler yapacağız.

Uluslararası karayolu taşımacılığı ülkemize bugüne kadar büyük destek verdi. Ülke rekabetçiliğinin artmasında en büyük aktör olan taşımacılar, yaşadıkları sorunlara ve engellemelere karşı Türkiye’nin mallarını dünyaya dağıtmaya devam ettiler. Her türlü ayak oyunlarına rağmen, her türlü kota ve tarife dışı engellere rağmen firmalarımız Türkiye7nin ihraç yüklerini dağıtmaya devam edeceklerdir.

Son dönemde önemli gelişmeler yaşandı. Bu gelişmelerden biri de beni oldukça mutlu eden, sektörün gelişmesini ve rekabetçiliğini artıracak olan Hizmet İhracatçıları Birliği’nin kurulmasıdır. Bu birlik sayesinde kamu ile Ekonomi Bakanlığı ile daha yakından çalışma fırsatı bulacağız. Sektörün ihtiyacı olan desteklere firmalarımız daha rahat ulaşabilecekler.

Lojistik sektörü, bildiğiniz gibi turizmden sonra hizmet ihracat eden en büyük ikinci sektör. Sektörümü yıllık 14 milyar dolar hizmet ihraç ediyor. Hedefimizi bunu 2023 yılında 50 milyar dolara çıkarmak. Türkiye’nin bu konuda çok ciddi bir şansı var. Doğu-Batı, Kuzey-Güney ekseninde yapılan çalışmalar,  stratejik konumumuz bu şansı bize veriyor. Ayrıca yetkin bir sektörümüz ve 44 yıllık bu sektörü çatısı altında toplayan güçlü bir derneğimiz var.  Bugün Türkiye’nin taşımalarında hiçbir ülkenin olmadığı kadar çok güçlü bir yerli taşıma oranımız var. Her ne kadar ayak oyunlarıyla, devlet destekleriyle birlikte bazı komşu ülkeler taşımalarımızdan pay almak için mücadele etseler de eminim ki, hem hizmet kalitesi hem verimlilik olarak hepsinden ötesi de sürdürülebilirlik olarak karayolu taşımacılığımız Türkiye’nin mal ihracatının temel güvencesidir.

Tük firmaları olarak komşu ülke nakliyecilerine göre bin Euro’luk bir dezavantajımız var. Bu farklar eş etkili vergi ve eş etkili tedbir dediğimiz tarife dışı engellerden kaynaklanıyor. Biz de eşit şartlarda rekabet olsun, ödediğimiz geçiş belgesi ücretlerine ve güzergah dayatmalarına karşı Macaristan ve Avusturya olmak üzere davalar açtık. Avrupa Adalet Divanı Macaristan’ın 400 Euro'luk g’çiş ücreti alamayaceağına hükmetti. Bunun sonucunda Romanya da geçiş ücreti ödemeyeceğimiz sayıda ücretsiz geçiş belgesi sayısını artırdı. Sırada 86 Euro ödediğimiz Bulgaristan ve 100 Euro ödediğimiz Yunanistan var. Avusturya davasının sonucunu da bekliyoruz. Sanıyorum Macaristan davasında Türkiye tezlerini kabul edip haksızlığı gören Avrupa Adalet Divanı aynı tutumla kararını verecektir.

Tüm bu mücadele ülkemizin önünü açmak için veriliyor. Tabi bu mücadelede yalnız olmadığımızı ilgili bakanlıklarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın da yanımızda olduğunu vurgulamak isterim. 11 bakanlığını müsteşar seviyesinde katıldığı Ticarti Kolaylaştırma Kurulu’muz var. bu kurul sektörün önündeki sorunların çözümü ve hedefleri için gerçekten çok net hedefler koydu. Bu gibi oluşumlara ve kuruluşlara ciddi anlamda ihtiyacımız var. Artık Ticareti Kolaylaştırma Kurulu ile, Hizmet İhracatçıları Birliği ile TOBB ile TİM ile İKV ile birlikte yaptığımız bu çalışmaların sonucunda önümüzdeki 5 yıl tamamen ekonomiye odaklanmış bir yapıyla 2023 yılı hedeflerimizi yakalayacağız. Buna tüm kalbimle inanıyorum.

Saygı ve Sevgilerimle

Ö. Çetin Nuhoğlu
UND Yönetim Kurulu Başkanı